VIZIJA I MISIJA

Želimo da naše višedecenijsko iskustvo u upravljanju otpadom stečeno u EU prenesemo, dalje razvijamo i usavršavamo u Republici Srbiji. 

  • Konačna vizija je

cirkularna ekonomija.png

  • Naša je misija da kroz razgranatu mrežu sakupljanja otpada, kako u radu sa stanovništvom tako i u radu sa privredom i drugima, započnemo zatvaranje kruga cirkularne ekonomije.                                                             

 

Boost - A Launchpad for Success